Histoarje fan Broersmastate

De Broersma-State is gelegen aan de Dodingawei, de verbindingsweg tussen de
dorpen Engwierum en Ee.
Formeel valt het bedrijf onder het buitengebied van het dorp Engwierum, maar het ligt veel dichter bij het buurdorp Ee. Met uitzondering van 1 depandance. Deze ligt aan de Stienfeksterwei aan de Dokkumer Grootdiep.
Op Broersmastate wordt akkerbouw als hoofdtak uitgeoefend dit in combinatie met onze streekwinkel en de friese paardenfokkerij.

Op Broersmastate word ook de koolzaadolie en de lijnolie voor de consumptiemarkt geproduceerd.

De bonen geschoond, gedroogd, gesorteerd en verpakt voor de particuliere al dan wel de zakelijke markt.

Als u het erf op rijd ziet u aan de rechterkant van de oprijlaan een tentoonstelling van oude ijzeren landbouwwerktuigen als ploegen, eggen, rollers, zaaimachine, zichtmachine. In het weiland staan prachtige friese paarden en prachtige gele koolzaadvelden.
Van de veelheid aan producten die op het bedrijf worden geteeld, wordt een deel op het bedrijf zelf verkocht.
De producten van eigen teelt worden aangevuld met producten van andere producenten uit de streek en zelfs uit het buitenland en worden in de eigen plattelandswinkel aan de man gebracht.

 

Wilt u informatie of producten bestellen mail dan naar wilmanengwierum@gmail.com of tel 0626272244


In de streekwinkel broersma-state verkopen en leveren wij de volgende seizoenprodukten:

Aardappelen      

Groenten

Veevoeder

Diversen